Over arbodiensten, ziekteverzuim en geld……..


Arbozorg gaat over geld en wettelijke verplichtingen. Maar verzuimverlaging gaat over mensen en gedrag. Voor gewoon goede arbozorg kunt u natuurlijk bij ons terecht. Wij zijn immers een volledig gecertificeerde arbodienst. Wilt u echter een adequate verzuimaanpak die ook nog meer tevreden medewerkers oplevert? Dan nodigen wij u uit om kennis te maken met Flink.