Over arbodiensten, ziekteverzuim en geld....

Arbozorg gaat over geld en wettelijke verplichtingen. Maar verzuimverlaging gaat over mensen en gedrag. Voor gewoon goede arbozorg kunt u natuurlijk bij ons terecht. Wij zijn immers een volledig gecertificeerde arbodienst. Wilt u echt investeren in uw organisatie en uw medewerkers? Dan nodigen wij u uit om kennis te maken met Flink

  • Moergestelseweg 30D, Oisterwijk, Nederland
*
*
*

Wij hechten aan uw privacy

In de bijlage vindt u ons privacyreglement. U leest hierin hoe wij uw privacy waarborgen en op welke wijze wij omgaan met vertrouwelijke gegevens.

privacyreglement-human-care-3.pdf


Read More  

Gegevensbescherming

Heeft u vragen of een klacht over hoe wij omgaan met uw gegevens? Human Care Arbo heeft een Functionaris Gegevensbescherming.  dhr. M. van Poppel is telefonisch bereikbaar op            06-50214309 of via mail op m.vanpoppel@hcg.nl.


Read More  

Wat zijn mijn rechten

De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor de begeleiding van uw ziekteverzuim. U heeft ook altijd het recht om een afspraak te maken bij de bedrijfsarts, ook als u niet ziek bent maar vragen heeft over uw werksituatie (arbeidsomstandigheden-spreekuur). U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. 

Tijdens uw ziekteverzuim kan het zijn dat een andere medewerker van Human Care Arbo u vragen stelt over uw ziekte of medische behandeling. Hij of zij doet dit altijd onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. We noemen dit taakdelegatie of  'verlengde arm'. Concreet betekent dit dat de bedrijfsarts garant staat voor de competenties van de medewerker. Verder wordt medische informatie nooit door de bedrijfsarts of andere medewerkers met uw werkgever gedeeld.

Read More  

Over klachten

Heeft u een klacht? Dan kunt u ons dat laten weten door te bellen of te mailen. U hoort dan binnen 1 week hoe wij u klacht verder behandelen.


Read More