In de arbodienstverlening betekent taakdelegatie dat een bedrijfsarts bepaalde taken door andere professionals (meestal niet-artsen) kan laten uitvoeren. In de bijlage treft u meer informatie over uw en onze rechten en plichten.