De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor de begeleiding van uw ziekteverzuim. U heeft ook altijd het recht om een afspraak te maken bij de bedrijfsarts, ook als u niet ziek bent maar vragen heeft over uw werksituatie (arbeidsomstandigheden-spreekuur). U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. 

Tijdens uw ziekteverzuim kan het zijn dat een andere medewerker van Human Care Arbo u vragen stelt over uw ziekte of medische behandeling. Hij of zij doet dit altijd onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. We noemen dit taakdelegatie of  'verlengde arm'. Concreet betekent dit dat de bedrijfsarts garant staat voor de competenties van de medewerker. Verder wordt medische informatie nooit door de bedrijfsarts of andere medewerkers met uw werkgever gedeeld.